Generelle vilkår

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos skrapekartet.no. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

For å handle hos skrapekartet.no må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen).

Skrapekartet.no AS kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år og forutsetter at du har en kredittkortavtale med din bank eller ditt kortselskap.

Skrapekartet.no selger varer ment for privatmarkedet. Varer du handler hos oss er derfor ikke ment som videresalg, men til eget bruk. Bedriftskunder bes ta kontakt for mulige kvantumsrabatter.

Betaling

Vi må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren. På Skrapekartet.no kan du betale med ditt bankkort eller gjennom tjenesten Vipps.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Det er ikke mulig å handle på faktura som privatperson hos Skrapekartet AS, om ikke er avtalt.

Alle priser på dette nettstedet er oppført i NOK og inkluderer MVA. Prisene på våre produkter inkluderer derimot ikke forsendelsesavgifter. Hvor mye disse avgiftene utgjør kommer klart frem på betalingssiden under en bestilling. Normalt tilbyr vi gratis frakt på våre forsendelser. Eventuelt beløp for frakt kommer klar frem under din bestilling.

På nettstedet blir du opplyst om hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige til enhver tid. Hos oss kan du betale med Visa, Mastercard, Maestro samt Vipps og faktura/delbetaling. Du velger hvordan du vil betale på betalingssiden under din bestilling. Merk at ditt kort blir trukket umiddelbart etter ditt kjøp, og betalingen er kun vellykket om det er dekning på kortet.

Ved spesielle kampanjer eller ved kjøp av utvalgte produkter, kan du få tilbud om å kjøpe et produkt etter din bestilling. Dette er et engangstilbud som blir automatisk opprettet til deg når spesielle kriterier inntreffer (kjøp av utvalgte produkter, status på kundeforhold, kampanjer etc). Du kan miste ditt tilbud hvis du forlater siden eller velger å gå en side tilbake. Merk: Din betaling er gjennomført og din ordre legges til behandling etter du har tastet inn dine kortdetaljer. Det er valgfritt og benytte seg av disse tilbudene.

Dersom du har problemer med å betale, eller/og ønsker og betale på enn annen måte en hva vi tilbyr, vennligst ta kontakt på kundeservice@skrapekartet.no, så finner vi en løsning.

Frakt

Hos skrapekartet.no er det alltid gratis frakt. Våre pakker sendes normalt som postråd og blir behandlet av Posten Norge AS. Men om kunden skriver feil adresse, ikke henter kartet på posten innen 14 dager eller varen av en annen grunn sendes i retur til Skrapekartet AS, må kunden selv betale ny porto for å få varen tilsendt på nytt. Dette koster per mai 2019 mellom 85-115 kroner forsendelsen, avhengig av hvor mange kart som er bestilt.

.

Levering

Skrapekartet.no har forsendelser til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Normalt sender vi våre bestillinger innen 1-4 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Skrapekartet.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.
Produktet/Produktene kan også hentes/leveres direkte fra vårt lager i Sarpsborg. Kunder som velger dette alternativet blir kontaktet så snart ordren har blitt behandlet. Videre vil det bli avtalt tid og dato for henting.

Skrapekartet.no står ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av forhold utenfor vår kontroll. Eksempler kan være streik, naturkatastrofer, endringer i regi av myndighetene, tekniske problemer eller forhold som gjelder underleverandører. Slike situasjoner skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, er vi forpliktet til å informere deg om situasjonen. Skrapekartet.no vil gi deg informasjon i starten og i avslutningen av en slik situasjon.

Vareinformasjon

Skrapekartet.no gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. Skrapekartet.no tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse. Skrapekartet.no tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager. Bildramme er ikke endel av Skrapekartet Norge.

Copyright

Innhold på www.skrapekartet.no er skrapekartet.no AS sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra skrapekartet.no AS.

Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig gjennom «Kundeservice@skrapekartet.no”.  Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten håndteres saken smidigst mulig og uten unødvendige returkostnader.

Angrerett og angrefrist – generell informasjon

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Skjema for angrerett finner du her: https://signform.no/dss/component/signform/?view=form&id=1096, og vil således ikke bli sendt til kjøper via epost eller med varen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Angreretten kan ikke benyttes om Skrapekartet er skrapet i noen som helst grad.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Ikke heng kartene i direkte sollys. Merk at kartene kan herdes/sette seg i skrapematerialet når det har gått halvannet til to år. Det går fortsatt an å skrape, men det vil oppleves som hardere og det kan bli merker i det hvite underlaget. Dette er normalt ved slike skrapeprodukter, og gir ikke grunnlag for refusjon.

Reklamasjon – generell informasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss på kundeservice@skrapekartet.no

Verneting

Ved en eventuell tvist følger skrapekartet.no Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.

Markedsføring

Du aksepterer at vi kan sende deg SMS ved produktlanseringer.